Radom i okolice

Utrudnienia w związku z Biegiem Kazików

W związku z Biegiem Kazików, w dniu 27 marca 2022 roku (niedziela) w godzinach około 11:30-14:30 nastąpią tymczasowe zmiany w organizacji ruchu kołowego oraz objazdy dla autobusów linii 1, 7, 8, 9, 15, 17, 19 i 25 (dla linii 19 od 11:30, a dla pozostałych od 12:30).

Przed rozpoczęciem Biegu Kazików będą odbywały się rywalizacje towarzyszące, ale innymi trasami niż bieg główny. Biegi Dzieci rozpoczną się o godzinie 11:00 (jedynie na fragmencie ulicy Żeromskiego – od placu Corazziego do placu Konstytucji 3 Maja). Bieg Charytatywny i Bieg Szkół Ponadpodstawowych wystartują razem o godzinie 12:00. Trasy będą poprowadzone ulicami Żeromskiego (od placu Corazziego, przy parku), Niedziałkowskiego, Kilińskiego, Witolda i Żeromskiego. Fragmenty tych ulic zostaną zamknięte dla ruchu kołowego z wyprzedzeniem – od około godziny 11:30.

Bieg Kazików wystartuje o godzinie 13:15. Jego trasa będzie wiodła ulicami Żeromskiego (z placu Corazziego), przez plac Kazimierza Wielkiego, Wałową, Grodzką, jezdnią wokół Rynku, Wolność, Reja, przez plac Kazimierza Wielkiego, Malczewskiego, Kelles-Krauza, Focha, południową jezdnią placu Jagiellońskiego, Struga, Malczewskiego, Stańczyka, Kilińskiego, Niedziałkowskiego, Żeromskiego, Słowackiego, przez park Kościuszki (aleją Paździora, aleją Chrapka) do Żeromskiego (biegacze mają pokonać tę trasę dwa razy). Wymienione fragmenty ulic będą całkowicie zamknięte dla ruchu kołowego w godzinach około 12:30-14:30. Prosimy o ich omijanie. Wyjątek stanowią odcinki ulic Kelles-Krauza (od Malczewskiego do Struga) oraz Słowackiego (obok parku Kościuszki) – biegacze będą tam korzystali z chodników.

Prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w okolicach tras biegów, a także o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem i – w miarę możliwości – o omijanie tej części Radomia.

W godzinach około 11:30-14:30 zostanie wprowadzony objazd dla autobusów miejskich linii 19.

Linia 19:

– kursami z pętli Malenice o godzinach 11:32, 12:12, 12:56 i 13:32:
  Sienkiewicza, 25 Czerwca, Kelles-Krauza, Pileckiego, Struga, Kelles-Krauza, Malczewskiego;

– kursami z pętli Obozisko o godzinach 11:32, 12:12, 12:54, 13:32 i 14:10:
  Malczewskiego, Kelles-Krauza, Struga, Pileckiego, Kelles-Krauza, 25 Czerwca, Sienkiewicza.

W godzinach około 12:30-14:30 będą wprowadzone objazdy dla autobusów linii 1, 7, 8, 9, 15, 17 i 25.

Linia 1:

– kursami z pętli Os. Gołębiów I o godzinach 12:22, 12:56, 13:26 i 13:56:
  Traugutta, Tochtermana, Podwalna, Wałowa, Limanowskiego, plac Kotlarza (zawracanie), Limanowskiego;

– kursami z pętli Os. Południe o godzinach 12:26, 13:08, 13:38 i 14:08 (zamiast o 12:23, 13:05, 13:35 i 14:05;
  odjazdy z pętli będą opóźnione o 3 minuty ze względu na krótszy przebieg dalszej trasy wskutek objazdu):
  Limanowskiego, Narutowicza, Podwalna, Tochtermana, Traugutta.

Linia 7:

– kursami z pętli Os. Południe o godzinach 12:20, 12:40, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45 i 14:00:
  Traugutta, Tochtermana, Podwalna, Wałowa, Limanowskiego, Mireckiego, Wernera, Kelles-Krauza, Struga;

– kursami z pętli Os. Michałów o godzinach 12:35, 12:55, 13:10, 13:25, 13:40, 13:55 i 14:10:
  Struga, Kelles-Krauza, Wernera, Mireckiego, Limanowskiego, Narutowicza, Podwalna, Tochtermana, Traugutta.

Linia 8:

– kursami z pętli Os. Wośniki o godzinach 12:40, 13:20 i 14:00:
  Traugutta, Tochtermana, Podwalna, Wałowa, Limanowskiego, Okulickiego;

– kursami z pętli Kierzków o godzinach 12:28, 13:08 i 13:48:
  Okulickiego, Limanowskiego, Narutowicza, Podwalna, Tochtermana, Traugutta.

Linia 9:

– kursami z pętli Os. Prędocinek o godzinach 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00 i 14:15
  (od 13:00 odjazdy mogą być opóźnione o około 5 minut z powodu opóźnień kursów w stronę Prędocinka):
  Traugutta, Tochtermana, Podwalna, Wałowa, Limanowskiego, Mireckiego, Wernera, Kelles-Krauza, Struga;

– kursami z pętli Os. Gołębiów I o godzinach 12:33, 12:48, 13:03, 13:18, 13:33, 13:48, 14:03 i 14:18:
  Struga, Kelles-Krauza, Wernera, Mireckiego, Limanowskiego, Narutowicza, Podwalna, Tochtermana, Traugutta.

Linia 15:

– kursami z pętli Janiszpol o godzinach 12:47, 13:27 i 14:06:
  Traugutta, Tochtermana, Podwalna, Wałowa, Limanowskiego, Okulickiego;

– kursami z pętli Kaptur o godzinach 12:44, 13:24 i 14:04:
  Okulickiego, Limanowskiego, Narutowicza, Podwalna, Tochtermana, Traugutta.

Linia 17:

– kursami z pętli Potkanów / Stalowa o godzinach 12:42, 13:22 i 13:55:
  Limanowskiego, Mireckiego, Wernera, Kelles-Krauza, Struga;

– kursami z pętli Gołębiów / Fołtyn o godzinach 12:39, 13:09, 13:39 i 14:09:
  Struga, Kelles-Krauza, Wernera, Mireckiego, Limanowskiego.

Linia 25:

– kursami z pętli Potkanów / Stalowa o godzinach 12:37, 13:17 i 13:57:
  Traugutta, Tochtermana, Podwalna, Wałowa, Limanowskiego, Okulickiego;

– kursami z pętli Wacyn / Szpital o godzinach 13:00, 13:40 i 14:20:
  Okulickiego, Limanowskiego, Narutowicza, Podwalna, Tochtermana, Traugutta.

Na trasach objazdów będą obowiązywały wszystkie stałe przystanki (autobusy linii 19 jadące w stronę pętli Malenice będą przy ulicy Struga zatrzymywały się na przystanku Struga / pl. Jagielloński 04, zlokalizowanym tuż przed kładką).

Zostaną również uruchomione następujące przystanki tymczasowe:

– Tochtermana / Lekarska 01 (obok gmachu szpitala, w kierunku ulicy Traugutta, dla linii 178915 i 25);
– Tochtermana / Lekarska 02 (obok uczelni wyższej, w kierunku ulicy Podwalnej, dla linii 178915 i 25);
– Wałowa / Krakowska 02 (obok budynku nr 28, w kierunku ulicy Limanowskiego, dla linii 178915 i 25).

W trakcie obowiązywania objazdów będą nieczynne następujące przystanki:

– Kilińskiego / Focha 01 i 02 (w obu kierunkach, w godzinach około 11:30-14:30);
– Kilińskiego / Urząd Miejski 03 i 04 (w obu kierunkach, w godzinach około 11:30-14:30);
– Lekarska / Szpital 02 (w kierunku ulicy Tochtermana, w godzinach około 12:30-14:30);
– Malczewskiego / Kelles-Krauza 01 i 02 (w obu kierunkach, w godzinach około 12:30-14:30);
– Reja / Wolność 01 i 02 (w obu kierunkach, w godzinach około 12:30-14:30);
– Słowackiego / Żeromskiego 01 (w kierunku ulicy Żeromskiego, w godzinach około 11:30-14:30);
– Stańczyka / Malczewskiego (NŻ) 02 (w kierunku ulicy Kilińskiego, w godzinach około 11:30-14:30);
– Żeromskiego / Słowackiego 02 (w kierunku ulicy 25 Czerwca, w godzinach około 11:30-14:30);
– Żeromskiego / Traugutta 01 i 03 (w kierunku ulicy Malczewskiego, w godzinach około 12:30-14:30).

Przystanek Limanowskiego / Wałowa 01 (w kierunku ulicy Reja) nie będzie obowiązywał dla linii 1 od 12:30 do 14:30.

Podczas trwania objazdów mogą występować kilkuminutowe opóźnienia w kursowaniu autobusów powyższych linii.

Uwaga! Ze względu na krótki okres obowiązywania tych korekt nie będą one uwzględnione w Systemie Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (zapowiedzi następnych przystanków będą automatycznie przestawiać się na właściwe dane na drugim przystanku po powrocie autobusu na stałą trasę linii). Z tego powodu na wyświetlaczach na przystankach bezpośrednio za obszarem objętym tymi zmianami przewidywane czasy odjazdów mogą różnić się od rzeczywistych.