Polska i świat

W 2023 kranówka ma być zdatna do picia w całej Polsce

Według unijnej dyrektywy o jakości wody do spożycia Polska ma zagwarantować zdatność wody kranowej do spożycia do 12 stycznia 2023 roku. Jakość wody ma być kontrolowana przez cały jej obieg, od miejsca pobrania do kranu. Dostęp do wody ma być także zapewniony osobom wykluczonym, takim jak bezdomni czy grupy wędrowne.

Żeby spełnić unijne wymogi, trzeba wprowadzić wiele zmian, m.in. kontrolę jakości wody także w wewnętrznych instalacjach w budynkach oraz monitoring nowych substancji. Szacowany koszt wprowadzenia wszystkich zmian to nawet 44 mld zł. Na temat dyrektywy negatywnie odnoszą się samorządy. Zawiązek Miast Polskich ocenia, że zakres wprowadzanych zmian jest "bardzo szeroki i chaotyczny". Zmiany obciążają gminy dodatkowymi inwestycjami, nie dając źródeł ich finansowania. Negatywny stosunek do zmian ma też Śląski Związek Gmin i Powiatów i Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.

info: Portal Samorządowy