W Jedlni-Letnisku powstanie komisariat policji?

– Decyzja leży już wyłącznie po stronie ministerialnej – mówił burmistrz Jedlni-Letnisko, Piotr Leśnowolski.