Radom i okolice

W Skaryszewie powstaną dwie świetlice wiejskie

Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego zrealizowane zostaną kolejne inwestycje. W Odechowcu i Sołtykowie powstaną świetlice wiejskie. Przedsięwzięcie zakłada stworzenie nowych budynków wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowany będzie również teren. W budynku świetlicy w Odechowcu swoje pomieszczenia będzie miała lokalna OSP. Znajdą się tam garaż na samochód strażacki, szatnia i umywalnia. Natomiast w Sołtykowie dodatkowo planowane jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią.

Powstanie świetlic umożliwi mieszkańcom organizowanie zebrań wiejskich czy spotkań towarzyskich integrując lokalną społeczność. Zgodnie z planem obie inwestycje mają być zrealizowane do końca przyszłego roku i w sporej części finansowane są właśnie w ramach programu wsparcia samorządu Mazowsza

– powiedział radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.

Dodatkowo samorząd województwa mazowieckiego dofinansuje budowę drogi gminnej w miejscowości Brzóza. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie odcinka o długości blisko kilometra jezdni o nawierzchni asfaltowej, pobocza i zjazdów gospodarczych ulepszonych kruszywem. Odwodnienie drogi będzie odbywać się poprzez spadki poprzeczne do przyległych rowów przydrożnych. 

To największy realizowany przez nas program wsparcia. Samorządowcy pokazali, że dobrze znają potrzeby mieszkańców. Złożyli setki dobrych wniosków. W tym roku to ponad 207 mln zł dofinansowania na realizację ponad 100 istotnych dla gmin i ich mieszkańców przedsięwzięć

– wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, podkreśla jak ważnym programem jest „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

Źródło informacji i foto: Samorząd Województwa Mazowieckiego