Radom i okolice

Walka z azbestem trwa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczy prawie 1 mln 900 tys. zł m. in. na walkę z azbestem. Poza usuwaniem szkodliwego eternitu przeprowadzone zostaną także działania związane z edukacją ekologiczną oraz ochroną środowiska na obszarze południowych powiatów województwa mazowieckiego. Program swoim zasięgiem obejmie powiat kozienicki, radomski, szydłowiecki, białobrzeski, grójecki, lipski, przysuski, zwoleński.

Dotacja pozwoli również zrealizować drugi etap zwalczania Barszczu Sosnowskiego przez Nadleśnictwo Radom. Mazowieckie Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne otrzyma 49 800 zł na V etap czynnej ochrony i monitoringu populacji nietoperzy na terenie Puszczy Kozienickiej i Stromieckiej.

Pięć gmin i jedna jednostka OSP otrzymają łącznie ponad 374 960 zł dotacji na zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Dzięki wsparciu realizowane będą m.in. zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz powstaną nowe ekologiczne ścieżki edukacyjne.

Źródło informacji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie