O tym się mówi

Warto o tym pamiętać podczas przechodzenia na zwolnienie lekarskie

Podczas przechodzenia na zwolnienie lekarskie warto pamiętać o podaniu lekarzowi właściwego adresu, pod którym będziemy przebywali w trakcie choroby. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji wynajmowania mieszkania lub odbywania leczenia w miejscu innym, niż miejsce zameldowania pacjenta. Natomiast jeżeli zmieniamy swój pobyt już w trakcie e-ZLA, powinniśmy w ciągu trzech dni poinformować o tym pracodawcę oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Dzięki temu unikniemy problemów, na przykład podczas kontroli zwolnienia przez ZUS. Ta zasada obowiązuje już od 2019 r., a mimo to wiele osób albo tego nie wie, albo o tym zapomina.

W sytuacji, gdy chory zmieni miejsce pobytu w trakcie zwolnienia i nie zgłosi tej zmiany w ZUS i u pracodawcy, może stracić zasiłek chorobowy, a jeśli ten został już wypłacony, ZUS może żądać jego zwrotu.

Nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przeprowadzać kontrole. Uprawnienia do sprawdzenia prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby mają także płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (tzn. pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób i są uprawnieni do wypłaty zasiłku chorobowego).

Źródło informacji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych