Radom i okolice

We wrześniu odnotowano w powiecie radomskim wyosoką stopę bezrobocia

Urząd Statystyczny w Warszawie zbadał strukturę zatrudnienia dla województwa mazowieckiego we wrześniu 2022 r. Wysoką stopę bezrobocia odnotowano w powiecie radomskim – 17,3%.

 

Urząd Statystyczny w Warszawie zbadał strukturę zatrudnienia dla województwa mazowieckiego we wrześniu 2022 r. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach, gdzie liczba osób pracujących przekracza 9 osób, wyniosła dla województwa 1577 tys. osób, a w samej Warszawie 1119 tys. Natomiast przeciętne wynagrodzenie w ubiegłym miesiącu dla województwa wyniosło 7641 zł, z kolei dla stolicy Polski 7968 zł.

Liczba bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim wyniosła 61 tys., czyli 52% ogółu. Co interesujące w stosunku do danych ze stycznia 2021 r., zmalała o 11%. Z kolei liczba bezrobotnych mężczyzn wyniosła 57 tys., czyli 48%. Tutaj również odnotowano spadek o 13%, w porównaniu z zeszłorocznymi danymi. Dane dla Warszawy prezentują się następująco: liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn wyniosła 11 tys. dla każdej z grup.

Stopa bezrobocia dla mazowieckiego regionu regionalnego wyniosła we wrześniu 2022 r. 8,9%, a dla regionu warszawskiego stołecznego – 2,2%. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiecie szydłowieckim – 24,9%, gdzie odnotowano wzrost o 2,3 punktu procentowego, w porównaniu z wrześniem 2021 r. Dużą stopę bezrobocia odnotowano w powiecie przysuskim – 27,6%, radomskim – 17,3%. Jednakże w porównaniu z zeszłym rokiem w powiatach: legionowskim (o 1,3 punkt procentowy), sochaczewskim oraz w mieście Radomiu (po 1,0 punkcie procentowym) odnotowano spadek stopy bezrobocia. Największy wzrost zanotowano w powiatach: pułtuskim i żuromińskim (po 2,8 p. proc.), lipskim (o 2,4 p. proc.) oraz przysuskim i szydłowieckim (po 2,3 p. proc.).

Źródło informacji: Urząd Statystyczny w Warszawie