Polityka Radom i okolice Społeczeństwo

Wiosną wybierzemy mniej radnych

Wiosną wybierzemy mniej radnych. To efekt wyludniania się Radomia.

Po przyszłorocznych wyborach samorządowych Rada Miejska w Radomiu zredukuje liczbę mandatów. Ten spadek wynikać będzie z procesu wyludniania się miasta Radom, który wpłynął na strukturę samorządu lokalnego.

Dane nie kłamią: w czasie poprzednich wyborów samorządowych w 2018 roku w Radomiu mieszkało 206 608 osób. Aktualnie, zgodnie z danymi z Centralnego Rejestru Wyborców, liczba mieszkańców miasta Radom wynosi 186 428 osób.

Jako miasto odnotowaliśmy bardzo duży spadek liczby mieszkańców.

Zgodnie z przepisami, liczba radnych w radzie gminy jest uzależniona od liczby mieszkańców. W gminach do 20 tysięcy mieszkańców wybiera się 15 radnych. W przypadku gmin o populacji do 50 tysięcy, skład rady gminy wynosi 21 osób, natomiast w gminach do 100 tysięcy mieszkańców jest to 23 radnych. Gminy liczące do 200 tysięcy mieszkańców mają w radzie gminy 25 radnych, a następnie po trzech radnych za każde kolejne rozpoczęte 100 tysięcy mieszkańców (nie więcej jednak niż 45 radnych).

Jednakże istnieje wyjątek dla Rady m. st. Warszawy, gdzie liczba radnych wynosi 60.

Na podstawie tych danych wojewoda mazowiecki wydał zarządzenie, w którym określił liczbę mandatów w radomskiej Radzie Miejskiej na 25. Oznacza to utratę trzech mandatów.

Problem z wyludnianiem dotyka również dwa powiaty w regionie radomskim. Od roku 2024 zmniejszy się liczba radnych zarówno w Radzie Powiatu Szydłowieckiego (z 17 do 15), jak i w Radzie Powiatu Kozienickiego (z 19 do 17).