O tym się mówi Ogłoszenia Polska i świat

Wkrótce ZUS zacznie przyjmować wnioski o „500 plus”

Już niedługo beneficjenci programu „500 plus” będą mogli składać wnioski na kolejny okres świadczeniowy. Dokonywanie formalności rozpocznie się w lutym.

Od 1 lutego 2023 r. ZUS zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze „500 plus” na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024 r. Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2023, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.

Jak informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim:

Świadczenie wychowawcze 500 + przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 lutego 2023 roku. Żeby otrzymać świadczenie trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. Wnioski będzie można również złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS dostępnej na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety)

Rodzic lub opiekun dziecka, który posiada numer PESEL, będzie mógł złożyć wniosek także przez portal Emp@tia albo swój bank.

Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE, a także pozostałym cudzoziemcom. Do wniosku powinni oni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy. 500 + mogą otrzymywać obywatele Ukrainy, którzy do Polski po 23 lutym 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w naszym kraju.

Źródło informacji: ZUS

Foto: Pixabay