• Radom i okolice

  Wystawa plenerowa na Placu Corazziego

  Ekspozycja przygotowana została przez Archiwum Państwowe w Radomiu.

   

  Archiwum Państwowe w Radomiu przygotowało wystawę plenerową. Podświetlona instalacja składa się z pięciu geometrycznych elementów, które zawierają kopie archiwaliów. Radomianie mają zatem wyjątkową okazję, aby zobaczyć reprodukcje najstarszych dokumentów ze wszystkich polskich archiwów państwowych będących przedmiotem wspomnianej wystawy.

  Zestawienie źródeł, w ujęciu chronologicznym, otwiera akt fundacyjny klasztoru cystersów w Łeknie koło Węgrowca, pochodzący z 1153 r., przechowywany w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Kompilację zamyka zaś akt rozwiązania Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego i przekazania jej kompetencji Naczelnemu Dowódcy Wojsk Polskich, Józefowi Piłsudskiemu, datowany na 1918 r., którym może się poszczycić Archiwum Akt Nowych.

  Radomskie archiwum prezentuje oświadczenie Mściszka, dziedzica Pakosławia, datowane na rok 1377 i spisane w języku łacińskim na pergaminie, w którym ten, w imieniu swoim, brata i matki, zobowiązuje się nie osadzić w części wsi między stawem a granicą kmieci i zagrodników, a także nie ulokować tam karczmy ani młyna.

  Ekspozycja „Historia dokumentem pisana” dostępna jest na Placu Corazziego do 4 listopada 2022.

  Źródło informacji: Archiwum Państwowe w Radomiu