Historia Radom i okolice Społeczeństwo

Za nami obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

Za nami obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa. Na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza złożono kwiaty.

W środę, 8 maja 2024 roku w Radomiu odbyły się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Na zaproszenie Dowódcy Garnizonu Radom i Prezydenta Miasta Radomia w obchodach „Narodowego Dnia Zwycięstwa” uczestniczył Wicewojewoda Mazowiecki Patryk Fajdek i Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Rafał Molga.

W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele administracji samorządowej i państwowej, duchowieństwa, dowódcy i komendanci służb mundurowych oraz poczty sztandarowe i mieszkańcy Radomia.

Oficjalne obchody „Narodowego Dnia Zwycięstwa” odbyły się na Placu Konstytucji 3 Maja w Radomiu. Po przyjęciu meldunku o gotowości do uroczystości, przy dźwiękach hymnu Rzeczypospolitej Polskiej poczet flagowy podniósł flagę państwową na maszt. Po odczytaniu Apelu Pamięci kompania Wojska Polskiego z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu oddała salwę honorową.

W trakcie oficjalnych wystąpień Wicewojewoda Mazowiecki Patryk Fajdek oraz Wiceprezydent  Radomia Łukasz Molenda przypomnieli brzemienne w skutkach konsekwencje II wojny światowej dla Polski i Polaków. Mówiąc, że wolność nie jest dana raz na zawsze, wyrazili przestrogę, pragnienie i troskę o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny.

Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Radom.

Dla upamiętnienia „Narodowego Dnia Zwycięstwa”, przed płytą upamiętniającą „Grób Nieznanego Żołnierza” złożono wiązankę kwiatów.  

Uroczystości upamiętniające 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Radomiu zakończyły się defiladą Radomskiej Orkiestry Wojskowej, kompanii  reprezentacyjnej 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu oraz pocztów sztandarowych służb mundurowych i szkół.

Święto „Narodowy Dzień Zwycięstwa” ustanowione zostało przez Sejm RP w dniu 8 maja 2015 r.  Dzień ten upamiętnienia zwycięstwo antyniemieckiej koalicji w II wojnie światowej nad III Rzeszą Niemiecką.

Źródło: UM Radom / gov.pl