Radom i okolice

Zabytek Radomia pomnikiem historii

Lista pomnik historii to prestiżowy zbiór 115 obiektów zabytkowych w Polsce a od 18 marca 2022 roku w tej liście znajduje się także Zespół klasztorny Ojców Bernardynów w Radomiu.
Jak można przeczytać w dokumencie. „Obszar pomnika historii „Radom – zespół klasztorny Bernardynów” obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń klasztoru, w tym skrzydła klasztoru, kościół pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, budynek gospodarczy z kuchnią, bramę – kaplicę, mur przyklasztorny oraz ogród”.
Jak podaje ks. Michał Krawczyk, diecezjalny konserwator zabytków decyzja prezydenta jest zakończeniem pięcioletnich starań wpisania tego obiektu do listy. Decyzja jest także uznaniem znaczenia historycznego dla bernardynów w Radomiu. Wpisanie na listę jest także ważnym wydarzeniem dla samego Radomia, gdyż jest to pierwszy zabytek miasta będący pomnikiem historii

Foto: http://radom.bernardyni.pl.