Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

Zabytkowy kościół św. Barbary w Pionkach zostanie wyremontowany

Zabytkowy kościół św. Barbary w Pionkach zostanie wyremontowany. Na ten cel Powiat Radomski przeznaczy ponad 3,5 miliona złotych.

Najstarszy pionkowski kościół przejdzie remont. Inwestycja zostanie wykonana ze względu na zły stan poszycia dachowego nad nawą główną, nawami bocznymi i kaplicą, oraz zagrożenie bezpieczeństwa osób odwiedzających. Ponadto z racji ubytków tynku, nierówności na schodach przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich jest pilne i niezbędne.

Środki na modernizację powiat otrzymał m.in. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

– Powiat otrzymał na ten cel 3,43 miliona złotych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, posiada też promesę Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), która zabezpiecza pieniądze na ten cel. Udział własny Powiatu Radomskiego wynosi 2 procent przewidywanej wartości prac, czyli 70 tysięcy złotych. W związku z tym ks. Robert Kowalski, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Pionkach, złożył wniosek o przekazanie 3,5 miliona złotych dotacji na ten cel.

przekazał Powiat Radomski.

Przedsięwzięcie ma być realizowane od kwietnia 2024 roku do czerwca 2025 roku, a wnioskodawca, czyli parafia posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia i dokumentację niezbędną dla wykonania konserwacji zabytkowej świątyni.

Przypomnijmy, że kościół pw. św. Barbary w Pionkach został wybudowany w latach 1922-29 wg projektu znanego architekta Stefana Szyllera. W ostatnim czasie budynek i jego elementy były w złym stanie technicznym. Zniszczona jest m.in. stolarka okienna, pokrycie dachowe wymaga wymiany na nowe, a tynki na elewacjach są miejscami bardzo zniszczone.

Źródło: Powiat Radomski