Na czasie O tym się mówi Partnerzy Radom i okolice Społeczeństwo

Zbliżają się 35. Radomskie Dni Techniki

Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, wzorem lat ubiegłych, w dniach 19 – 22 października 2023 roku organizuje, wspólnie z Fundacją „Platforma Przemysłu Przyszłości” i Ośrodkiem Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” XXXV Radomskie Dni Techniki, które będą częścią V Mazowieckich Dni Techniki.

Jest to cykl wydarzeń ogólnodostępnych dla mieszkańców Radomia, z udziałem zaproszonych gości – przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, władz i pracowników naukowych wyższych uczelni, przedstawicieli szkół średnich, władz centralnych NOT, stowarzyszeń naukowo technicznych oraz uczniów i studentów.

Znaczącym wydarzeniem, wpisanym w Radomskie Dni Techniki, będzie Radomski Dzień Inżyniera, który odbędzie się we czwartek 19 października w Radomskim Centrum Sportu. Współorganizatorami wydarzenia są: Gmina Miasta Radomia, Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. W tym dniu zostaną wręczone nagrody w konkursie „Młody Innowator”. Wydarzenie ma charakter imprezy zamkniętej dla zorganizowanych grup uczniów klas maturalnych i studentów. Ma przyczynić się do promowania kontynuacji nauki na studiach i podejmowania pracy w zawodach technicznych w naszym mieście..

W piątek 20 października na Wydziale Transportu i Elektrotechniki odbędzie się uroczysta inauguracja przedsięwzięcia z wręczeniem Notowskiej Nagrody Uznania „Radomski Laur Techniki” oraz Dzień Stowarzyszenia Elektryków Polskich pod hasłem „Jakość energii elektrycznej”. Równolegle na Wydziale Mechanicznym w ramach „Dnia mechanika SIMP” będzie można zwiedzić laboratoria, Showroom Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości oraz pokazy statyczne i dynamiczne bolidu PGR-06-PG Racing Team.

W sobotę 21 października w Galerii Słonecznej i na Placu Jagiellońskim będzie można zobaczyć bolidy PGR-06-PG Racing Team. Na Placu Jagiellońskim pojawi się również wystawa statyczna 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego.

W ramach RDT w niedzielę 22 października planowany jest „Piknik z nauką” w Kamienicy Deskurów z udziałem m. in. Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Uniwersytetu Radomskiego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich i innych. W programie min. pokazy naukowe w wykonaniu Centrum Nauki „Kopernik”, prezentacja bolidu PGR-06-PG Racing Team.

Ponadto Radomskim Dniom Techniki towarzyszyć będą dodatkowe wydarzenia: zwiedzanie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 2 przy ulicy Kościuszki 5B w Radomiu, zwiedzanie wystawy zabytkowych urządzeń i aparatów elektrycznych w rozdzielni PGE CENTRALNA przy ulicy Narutowicza 18 w Radomiu.