O tym się mówi Polityka Polska i świat Społeczeństwo Wyróżnione

Zgromadzenie Polskiej Wsi. PiS przedstawia nowe obietnice

W Przysusze odbyło się Zgromadzenie Polskiej Wsi z udziałem Jarosława Kaczyńskiego oraz najważniejszymi politykami Prawa i Sprawiedliwości.

Planowane na godzinę 12.00 Zgromadzenie Polskiej Wsi odbyło się z opóźnieniem. O godzinie 13.00 rozpoczęto wydarzenie odśpiewaniem hymnu narodowego.

Pierwszy głos zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński.

– Polska wieś, polskie rolnictwo, nie zawiodło. Daliście radę, sprawdziliście się w tym trudnym czasie. Polska produkcja rolna zapewnia nam bezpieczeństwo żywnościowe i rosnący eksport – w tym roku powinien on przekroczyć 40 mld euro. To już jest dużo, to jest wielkie osiągnięcie tego wszystkiego, co jest na polskiej wsi i wokół polskiej wsi – rozpoczął swoje przemówienie Kaczyński.

Prezes PiS-u wskazał, że rolnictwo to dziś „bardzo znacząca część gospodarki”, obejmująca zarówno uprawę ziemi, jak i przetwórstwo rolnicze i wiele innych działań zmierzających do tego, „by cała ta wielka machina działała”.

Kaczyński: w Radomiu mamy przykład choroby organizmu państwowego

Jarosław Kaczyński zaznaczył w swoim wystąpieniu, że 40 proc. Polaków mieszka na wsi, a jeszcze więcej ze wsi pochodzi, w pierwszym, drugim, czy trzecim pokoleniu.

– Polska jest państwem, którego naród wywodzi się w ogromnej mierze ze wsi, stąd tradycja polskiej wsi i jej kultura jest ogromnie ważna dla narodu, dla jego spójności, dla tego wszystkiego, co przyczynia się do przechodzenia Polski i polskości z pokolenia na pokolenie – podkreślił prezes PiS. 

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podkreślał w swoim wystąpieniu, że rząd przygotuje system dopłat do nawozów.

– Wojna za naszą wschodnią granicą wpływa na wzrost cen gazu, a jest on podstawowym surowcem do produkcji nawozów. Poprzez zapewnienie bezpieczeństwa od wiosny wprowadziliśmy dopłaty do nawozów – przekazał wicepremier. 

Minister rolnictwa poinformował również o zmianach w Kasach Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

– W tym roku udało się zrównać warunki emerytalne rolników i pozostałych emerytów. Od czerwca rolnik może przejść na emeryturę bez konieczności przekazywania gospodarstwa. Chcemy też wyrównać waloryzację emerytur rolniczych – mówił Henryk Kowalczyk. 

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział, że polscy rolnicy wnieśli znaczący wkład w bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce i na świecie. 

– Przepisy ogólne Kodeksu rolnego nie powinny budzić kontrowersji; na wiosnę kodeks mógłby wejść w życie – zapowiedział w niedzielę w Przysusze unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski

Dodał, że jeżeli inne przepisy byłyby z nim sprzeczne, to stosowałoby się przepisy Kodeksu. Podkreślił, również że w Kodeksie zawarte są bardzo ważne instrumenty, a jego dalsza droga powinna być związana z konsultacjami nad projektem.

Na koniec głos zabrał premier Mateusz Morawiecki. Premier szeroko mówił o ogromnej roli mieszkańców wsi w budowaniu narodu. Podkreślił, że jego zespół wywiązał się z obietnic, udzielając wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich czy Ochotniczych Straży Pożarnych na rekordowym poziomie, oraz zapowiedział wsparcie dla dzieci z polskich wsi oraz polskich miast.