Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Znaleziono 10 neurochirurgów zainteresowanych pracą w MSS

Znaleziono 10 neurochirurgów zainteresowanych pracą w MSS. Kontrakty z lekarzami wybranymi w konkursie miałyby być podpisane od 15 stycznia tego roku do 31 grudnia 2025 roku.

Oddział Kliniczny Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego zrzeszał sześciu lekarzy. W 2022 roku każdemu z nich zakończył się trwający kontrakt. Żaden z neurochirurgów nie zdecydował się na podpisanie kolejnego kontraktu. Żądania stawiane przez specjalistów były niemożliwe do spełnienia przez placówkę.

Trudna sytuacja w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu

Zgodnie z procedurami Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu ogłosił konkurs na tak zwane „udzielenie świadczeń zdrowotnych”. Chętni mają pracować w oddziale neurochirurgii oraz w poradni neurochirurgicznej szpitala. Na oferty radomski szpital czekał do 10 stycznia 2023 roku.  Do konkursu oferty złożyło 10 lekarzy. Zostały one otwarte.

– Obecnie trwa analiza ofert, ich weryfikacja pod względem formalno-prawnym. Zgodnie z regulaminem pracy komisji konkursowej o jego rozstrzygnięciu poinformujemy zainteresowanych lekarzy oraz opinię publiczną na stronie internetowej szpitala – poinformowała Karolina Gajewska.

Upływający czas odgrywa w tej sprawie kluczową role, ponieważ neurochirurgia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym jest jedynym takim oddziałem na południowym Mazowszu.  Z zapisów konkursu wynika, że kontrakty z lekarzami wybranymi w konkursie miałyby być podpisane od 15 stycznia tego roku do 31 grudnia 2025 roku.