Inwestycje

Znamy koncepcje przebudowy ulicy Warszawskiej

Przygotowano koncepcje przebudowy ulicy Warszawskiej od ronda Narodowych Sił Zbrojnych do granicy Radomia. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki dotacji w wysokości 76 milionów złotych z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W pracach nad koncepcją wzięto pod uwagę opinie otrzymane dzięki sądzie publicznej, która została przeprowadzona zarówno mieszkańcy Radomia, jak i przedsiębiorcy. Ulica ma być zarówno przyjazną oraz ma spełniać swą gospodarczą funkcję.

Opracowana koncepcja ma być podstawą do wszystkich szczegółowych projektów. Według nich ma być postawiona w celach bezpieczeństwa komunikacja świetlna na skrzyżowaniach z ulicami Janiszewską, Klwatecką i Ofiar Firleja, Barlickiego i Kasztelańską, Witosa i Juranda, a także Grobickiego. U zbiegu z ulicą Aleksandrowicza zaplanowana jest budowa ronda z czterema wlotami. Mają też powstać bezpieczne przejścia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe przy wszystkich skrzyżowaniach.

– Ta ulica po przebudowie ma kompleksowo obsługiwać rozwijające się okoliczne tereny. Temu ma służyć na przykład przebudowa skrzyżowań z ulicami Janiszewską czy Klwatecką, z których obecnie można wyjechać tylko w prawo. Po zmianach obsługiwane będą wszystkie możliwe relacje. Ponadto na całej długości ulicy Warszawskiej powstaną drogi odbarczające obsługujące ruch lokalny, a także chodniki i drogi rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe. Powstanie też odwodnienie i zostanie zamontowane nowe oświetlenie – wyliczał Mateusz Tyczyński, zastępca prezydenta Radomia.

Przebudowa ulicy będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj". Przetarg na przebudowę ulicy Warszawskiej ma być ogłoszony na przełomie kwietnia i maja.

foto: UM Radom