O tym się mówi

Żołnierze radomskiego batalionu WOT honorowo oddali krew

Jest to kolejna akcja organizowana przez 6MBOT mobilizująca żołnierzy do pomocy drugiemu człowiekowi w RCKiK.

Do udziału w akcji zgłosiło się 41 żołnierzy, z czego krew i jej składniki oddało 33 mundurowych. W efekcie udało się zebrać ponad 15 litrów krwi.

– To kolejna zbiórka krwi, w której udział wzięli żołnierze 62 blp w Radomiu. Jako dowódcę pododdziału cieszy mnie, że żołnierze chętnie uczestniczą w akcjach honorowego krwiodawstwa, niosąc tym samym pomoc osobom chorym, ofiarom wypadków czy pacjentom wymagającym pilnych zabiegów i operacji. Pomoc lokalnej społeczności wpisana jest w credo terytorialsa, a obecność żołnierzy w RCKiK pokazuje, że to nie puste hasło, a zasada, którą kierują się w codziennej służbie – mjr Artur Wasilewski – dowódca 62 Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu. 

Jak podkreślono w komunikacie prasowym 6MBOT, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnych udowadniają takimi działaniami, że motto „Zawsze gotowi, zawsze blisko" jest w sercu każdego z nich. 

[news:1338341]