Polska i świat

Żołnierze WOT już od roku strzegą wschodniej granicy Polski

Celem rozpoczętej rok temu operacji SILNE WSPARCIE było wzmocnienie odporności mieszkańców regionu przygranicznego na zagrożenia o charakterze hybrydowym i wsparcie w realizacji zadań funkcjonariuszy innych służb. Najpierw zaangażowane zostały do działań brygady podlaska i lubelska, a z biegiem czasu, wraz ze wzrostem liczby nielegalnych przekroczeń granicy, w działania wspierające zaangażowani zostali żołnierze pozostałych brygad OT w tym żołnierze WOT z południowego Mazowsza. 

Wsparcie służb patrolujących tereny przygraniczne przez żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej opierało się na czterech fazach: lokalizacji, izolacji, zabezpieczeniu i przekazaniu imigrantów odpowiednim służbom. Rolą żołnierzy OT w działaniach w rejonie przygranicznym było przede wszystkim odciążenie innych służb, głównie Straży Granicznej. Dzięki żołnierzom, funkcjonariusze mogli się skupić na czynnościach wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony granic – przekazała ppor. Marlena Rosłaniec z Zespołu Prasowego 6 MBOT. 

Żołnierze podczas służby w rejonie przygranicznym przygotowani byli na wszystkie scenariusze, które mogły wydarzyć się tam. W działaniu byli mundurowi przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy, na patrole zabierali ze sobą dodatkową wodę, koce oraz pożywienie. Ponadto żołnierze obsługiwali maszty oświetleniowe i prowadzili wodne patrole na rzece Bug.  

[news:1347088]