Polska i świat

ZUS odbiera ukraińskim uchodźcom prawo do 500+

Ukraińscy uchodźcy masowo tracą możliwość pobierania świadczeń 500+. Powodem są wyjazdy z Polski na okres dłuższy niż 30 dni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdza, gdzie faktycznie mieszkają ukraińskie rodziny.

 

Według ZUS od maja 2022 r. do maja 2023 r. prawo do pobierania świadczenia 500+ ma 440 tys. ukraińskich uchodźców. Jednakże faktyczna liczba osób korzystających z zasiłku jest mniejsza. Wstrzymano wypłatę świadczeń dla 80 tys. Ukraińców. Jest to wynik zmasowanej kontroli przeprowadzonej przez ZUS. Utracili oni świadczenia, ponieważ nie przebywali na terytorium Polski. ZUS zaczął masowo wzywać uchodźców do stawienia się do swoich oddziałów i wyjaśnienie, gdzie aktualnie przebywają. Ukraińcy dostali 3 dni na stawienie się. Podstawą działań dla ZUS są dane z rejestru Straży Granicznej, informacje samych Ukraińców oraz informacje osób trzecich o wyjeździe obywatela Ukrainy z Polski.

 

Przedstawiciele rządu powoli przyznają, że możliwości finansowe pomagania ukraińskim uchodźcom są już na skrajnym wyczerpaniu. Jednakże kolejny uchodźcy do Polski cały czas napływają. Wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker przyznał, że  na 23 tys. Ukraińców, którzy codziennie przekraczają naszą granicę, 5% podaje się za uchodźców. W skali miesiąca daje to 34,5 tys. osób. Obecnie 80 tys. Ukraińców jest na utrzymaniu w miejscach zbiorowego zakwaterowania, na przykład w przerobionych remizach strażackich, halach wystawowych. Od stycznia 2023 r. osoby te będą musiały zwracać państwu połowę kosztów swojego utrzymania, a od czerwca utrzymywać się już na własny koszt.

Jak pisaliśmy w zeszłym tygodniu, według obliczeń Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, do końca 2022 r. Polska wyda 40 mld zł na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Ponosimy największe koszty relokacji uchodźców w całej Unii Europejskiej. Raport „Migration Outlook 2022” wskazuje, że Polska jest jednym z pięciu krajów OECD, które w 2022 roku przeznaczą największą kwotę na utrzymanie ukraińskich uchodźców. Mowa tu o ponad 40 mld zł (8,36 mld euro), co stanowi niemal 1/3 wszystkich środków jakie OECD zakwalifikowało na pomoc Ukrainie (26,8 mld euro). Szacunkowo największe koszty Polska  przeznaczy na zakwaterowanie i świadczenia (6,2 mld euro), na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy (1,5 mld euro ) oraz na opiekę zdrowotną (664 mln euro).

 

Jak podaje portal Kresy.pl, miesiąc temu minister w KPRM Agnieszka Ścigaj poinformowała, że według szacunkowych danych na jednego ukraińskiego uchodźcę Polska wydała ok. 2,2 tys. zł. Jednocześnie, podała też, że opieka zdrowotna dla uchodźców kosztuje Polskę co najmniej 300 mln zł miesięcznie. Zaznaczyła jednak, że nie są to kompletne dane. W kwietniu minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że koszt korzystania w pełni z systemu opieki zdrowotnej przez milion uchodźców to 300 mln zł miesięcznie.

Źródło informacji: money.pl