O tym się mówi

ZUS przyjmuje już wnioski o „żłobkowe”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 kwietnia przyjmuje wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku. W ciągu kilku godzin wpłynęło aż 16 tysięcy wniosków. Składać je można wyłącznie elektronicznie. Należy posłużyć się Platformą Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalem Emp@tia lub bankowością elektroniczna, jeżeli dany bank udostępnił taką usługę.

Świadczenie takie przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym oraz osobom, które sprawują opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do żłobka, klubu dziecięcego, opiekuna dziennego i nie jest objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym. „Żłobkowe” przeznaczone jest również dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Klaudia Sułek

Źródło informacji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych