O tym się mówi Polityka Radom i okolice

Żyć jak poseł. Nawet 15 tys. zł za godzinę pracy

15 391,97 zł w 2022 roku dodatku do uposażenia mógł otrzymać Konrad Frysztak za pełnienie funkcji przewodniczącego podkomisji, która w zeszłym roku spotkała się raz – na 1 godzinę, 15 minut i 11 sekund.

O sprawie poinformował na Twitterze Radosław Karbowski, twórca „Skrótu politycznego” – bazy danych na temat polityków. Jak podkreślił analityk, poseł  „mógł otrzymać” takie pieniądze, ponieważ przewodniczący podkomisji otrzymuje 10% uposażenia dodatku, a nie jest znana dokłada struktura uposażenia radomskiego posła. 

Podkomisja, której przewodniczy Konrad Frysztak to „Podkomisja stała do spraw funkcjonowania zarządzania kryzysowego (ASW02S)”. Jedyne spotkanie jakie podkomisja odbyła w 2022 roku dotyczyło stanu obrony cywilnej w Polsce, w szczególności stanu budowli obronnych dla ludności cywilnej oraz planów ewakuacji na wypadek wojny.

Karbowski podkreślił, że żaden polityk nie odniósł się do publikowanych przez niego danych. Niestety, również na nasze zapytanie w sprawie biuro posła Frysztaka nie udzieliło odpowiedzi.

W 2023 roku „Podkomisja stała do spraw funkcjonowania zarządzania kryzysowego (ASW02S)” spotkała się dotychczas trzy razy

Polska nie ma skutecznego systemu ochrony ludności

Działania z dziedziny zarządzania kryzysowego szczególnego znaczenia nabrały po wybuchu wojny na Ukrainie w 2022 roku. W tym kontekście warto przypomnieć raport Najwyższej Izby Kontroli z 2019 roku:

„W Polsce nie funkcjonuje skuteczny system ochrony ludności. Organy odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej nie stworzyły adekwatnych do występujących zagrożeń struktur, nie wdrożyły skutecznych procedur oraz nie zapewniły niezbędnych zasobów, umożliwiających właściwe zarządzanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Dostrzegając zaangażowanie i gotowość niesienia pomocy w razie wystąpienia różnego rodzaju katastrof przez funkcjonariuszy straży pożarnych, Policji, żołnierzy oraz zwykłych obywateli, NIK zwraca uwagę, iż nieprzygotowanie odpowiednich planów i procedur oraz niezapewnienie warunków do odpowiedniej koordynacji działań, może obniżać skuteczność działań służb odpowiedzialnych za ochronę ludności, zwłaszcza w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej”.