Adam Duszyk: Muzeum Historii Radomia opowiada przepiękne dzieje naszego miasta

O Muzeum Historii Radomia i dziejach naszego miasta opowiedział dr Adam Duszyk, wicedyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Rozmawiał Adam Szabelak.