Amfiteatr doceniony przez Narodowe Centrum Kultury

Rozpoczęła się trzydniowa wizyta studyjna przedstawicieli ośrodków kultury z całej Polski.