Kultura i rozrywka O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Amfiteatr doceniony przez Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury doceniło działania Amfiteatru. Rozpoczęła się trzydniowa wizyta studyjna przedstawicieli ośrodków kultury z całej Polski.

„Amfiteatr w sieci!” – pod tym hasłem Amfiteatr – Miejski Ośrodek Kultury w 2021 i 2022 roku realizował projekt ministerialny, którego celem była technologiczna transformacja ośrodka kultury. Wówczas w pilotażowym programie ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wzięło udział 200 domów i ośrodków kultury z całej Polski. Projekt radomskiej instytucji został nagrodzony, co umożliwiło zakup potrzebnego sprzętu mobilnego.

Tym samym rozpoczął się proces zmian, w którym pracownicy finalizowali zakup sprzętu doposażając Pracownię Nowych Mediów m.in. w tablety, kamery 360° czy dedykowane zestawy VR. Następnie ośrodek sfinansował wyposażenie w kompetencje i umiejętności kadrę instytucji oraz współpracowników związanych z edukacją kulturalną i animacją kultury w formie cyfrowej. Dostosowano, także stronę internetową www.amfiteatr.radom.pl do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Cały koszt przedsięwzięcia wyniósł 149 800 zł, w tym wkład własny opiewający na kwotę 25 000 zł, dzięki wsparciu Gminy miasta Radom. Zakupione urządzenia służą do prowadzenia działań warsztatowych. Znacznie poprawiły komunikację i wymianę danych wewnątrz instytucji. Zaszedł proces profesjonalizacji działań opartych o streaming treści podczas wydarzeń takich jak: koncerty, panele dyskusyjne, warsztaty czy konferencje branżowe.

Narodowe Centrum Kultury w minionym roku ogłosiło nabór do drugiej edycji konkursu grantowego, który jest obecnie realizowany przez kolejnych pomysłodawców. Amfiteatr został wyróżniony ponownie (jako jeden z trzech ośrodków kultury po jednostkach zlokalizowanych w Gdańsku i Puławach), który otrzymał propozycję organizacji wizyty studyjnej, aby pokazać dobre praktyki wypracowane w zeszłych dwóch latach. Będą w niej uczestniczyć obecni beneficjenci programu – w przeważającej części – dyrektorzy poszczególnych ośrodków z całej Polski.

Wizyta studyjna potrwa do 29 czerwca. W programie jest szereg szkoleń, które obejmą m.in: warsztaty dotyczące realizowania produkcji typu talk-show, działań w obrębie mediów społecznościowych i tworzenia dedykowanych strategii komunikacji czy animacji kultury w sieci.

Szczegółową relację z wizyty studyjnej będzie publikowana na bieżąco na stronie internetowej www.amfiteatr.radom.pl oraz w mediach społecznościowych.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Źródło: Amfiteatr. Miejski Ośrodek Kultury