Filip Chrzanowski: „Ogród z historią” to zachęta do angażowania się w sprawy Ojczyzny

Filip Chrzanowski opowiedział o „Ogrodzie z historią” oraz losach rodziny, z której wywodzili się m.in. dowódca Armii Krajowej gen. Grot-Rowecki czy prezydent Radomia Czesław Golczewski. Rozmawiał Adam Szabelak,