Julian Skarbek – radomski marynarz legendarnego ORP „Orzeł”

23 maja 1940 roku ORP „Orzeł”, najnowocześniejsza jednostka Marynarki Wojennej II RP, ponownie wyszedł w morze. Na pokładzie znajdował się pochodzący spod Radomia bosmanmat Julian Skarbek. Okręt nie powrócił już do portu…