Policja i WIOŚ obecni podczas rozładunku niebezpiecznych substancji na Firleju?

Tak twierdzi wiceprezydent miasta.