Radomscy męczennicy: Bł. Franciszek Rosłaniec

Pochodził z Wyśmierzyc. Profesor i dziekan Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Kapłan głębokiej wiary,