Rozpoczęły się prace na terenach nadpilicznych

Rozpoczęły się prace na terenach nadpilicznych. W ramach inwestycji wartej 11,5 mln zł, powstanie tam wał przeciwpowodziowy oraz infrastruktura rekreacyjna.