Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Rozpoczęły się prace na terenach nadpilicznych

Rozpoczęły się prace na terenach nadpilicznych. W ramach inwestycji wartej 11,5 mln zł, powstanie tam wał przeciwpowodziowy oraz infrastruktura rekreacyjna.

W pierwszej fazie realizowany będzie projekt budowy wału przeciwpowodziowego. W związku z tym usuwane są drzewa rosnące w koronie istniejącego wału, zdejmowana jest również kostka, usunięte zostały lampy i ławeczki. Trwa grodzenie terenu budowy oraz czyszczenie pozostałej części obszaru, na której powstanie infrastruktura rekreacyjna. Gromadzony jest również materiał do budowy.

Ponad 38 mln złotych na uruchomienie lokalnych połączeń autobusowych

Zadanie realizuje firma „Arbud” z Radomia za kwotę  11.516.337,02 zł. Gmina Białobrzegi na to zadanie pozyskała w sumie 8,5 mln zł ze środków rządowych i samorządu woj. mazowieckiego. Brakująca kwota pochodzić będzie z budżetu gminy.

Zadanie ma zostać wykonane w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli do listopada 2024 roku.

Źródło: UMiG w Białobrzegach