Terytorialsi odbyli szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego

Mazowieccy żołnierze 6MBOT doskonalili w ostatnim czasie swoje umiejętności związane z szeroko pojętym zarządzaniem kryzysowym.