Radom i okolice

Terytorialsi odbyli szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego

Terytorialsi z 6 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej uczestniczą cyklicznie w różnego rodzaju szkoleniach. Każda kolejna odsłona pozwala na doskonalenie nabytych umiejętności.

W ostatnim czasie na terenie Radomia odbyły się kompleksowe ćwiczenia proobronne. Żołnierze we współpracy z Urzędem Miejski, Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską i Radomska Stacją Pogotowia Ratunkowego wzięli udział w reżyserowanych epizodach, które przedstawiały sytuacje realnego zagrożenia. Scenariusz ćwiczeń zawierał mi. in.: ewakuacje mieszkańców czy zatrzymanie osoby podejrzanej o dywersję.

Ponadto za mazowieckimi terytorialsami  szkolenie zintegrowane. Jego częścią były ćwiczenia z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Strażą Pożarną. Uczestnicy zdobywali i pogłębiali wiedzę dotyczącą ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy.

Źródło informacji: 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej