Radom i okolice

6MBOT ogłasza dodatkowy nabór

Wojska Obrony Terytorialnej są spadkobiercami tradycji Armii Krajowej. Możliwość odbywania służby w szeregach 6MBOT stanowi ogromny honor, ale także jest dużym zobowiązaniem. Właśnie pojawiła się dodatkowa szansa na wcielenie. Jednostka ogłosiła bowiem nabór kandydatów. Dodatkowy nabór wynika z utworzenia nowego 63 Batalionu Lekkiej Piechoty w Nowym Mieście nad Pilicą. 

Szesnastodniowe szkolenie podstawowe rozpocznie się już 8 października. Kandydaci zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się bronią, poznają zasady zachowania na polu walki i dowiedzą się, jak przetrwać. Ważnymi elementami będą także udzielanie pomocy przedmedycznej i topografia. Na koniec uczestnicy przystąpią do egzaminu z wiedzy teoretycznej i praktycznej, tzw. pętli taktycznej. Później odbędzie się uroczysta przysięga wojskowa. 

Na dodatkowe wcielenie zaproszeni są również rezerwiści, którzy przysięgę wojskową mają już za sobą. W ramach trwającego osiem dni szkolenia wyrównawczego będą doskonalić, utrwalać i odświeżać nabytą dotychczas wiedzę. Wyrównawcza "Ósemka" ruszy 16 października.  

Proces szkolenia żołnierza, na który składają się: szkolenie indywidualne, specjalistyczne i zgrywające daje niezbędne narzędzia i umiejętności do obrony i niesienia pomocy w przypadku ewentualnego zagrożenia. Znajomość najbliższej okolicy połączona z nabytymi w wojsku umiejętnościami sprawiają, że w razie niebezpieczeństwa żołnierz może udzielić profesjonalnej pomocy swoim bliskim czy sąsiadom.  

Zajęcia poligonowe dają możliwość sprawdzenia siebie w różnych warunkach i okolicznościach. Czasem to marsz kondycyjny w pełnym słońcu, innym razem deszczowe bytowanie połączone z zieloną taktyką. Szkolenia zarówno na poligonach czy w lasach, jak i w hali sportowej stają się okazją do integracji, nawiązania nowych znajomości oraz przyjaźni – niejednokrotnie na długie lata.  

Do terytorialnej służby wojskowej mogą wstąpić osoby pełnoletnie, posiadające polskie obywatelstwo, które nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej. Warunkami przyjęcia do WOT są również: niekaralność i dobry stan zdrowia.  

Na dodatkowe wcielenie zaproszeni są również rezerwiści, którzy przysięgę wojskową mają już za sobą. W ramach trwającego osiem dni szkolenia wyrównawczego będą doskonalić, utrwalać i odświeżać nabytą dotychczas wiedzę. Wyrównawcza "Ósemka" ruszy 16 października.  

Wnioski o powołanie do służby składać można w osobiście w Wojskowych Centrach Rekrutacji, a także online poprzez przez platformę ePUAP i poprzez stronę internetową: www.terytorialsi.wp.mil.pl/chce-wstapic Każdy kandydat może również skontaktować się bezpośrednio z rekruterem, który udzieli niezbędnych informacji i odpowie na pytania związane ze służbą. Rekrutera odpowiedniego dla swojego powiatu znaleźć można na stronie:  https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl 

Źródło informacji: 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej