Polska i świat

Amerykanie przekazali Polsce propozycje zbudowania elektrowni atomowej

Z minister klimatu i środowiska Anną Moskwą spotkał się ambasador USA Mark Brzeziński oraz prezes Westinghouse Polska Mirosław Kowalik. Przekazali oni „Raport koncepcyjno-wykonawczy w zakresie współpracy w obszarze Cywilnej Energetyki Jądrowej”. Dokument ma doprowadzić do powstania sześciu wielkoskalowych reaktorów jądrowych, które zostaną zbudowane w oparciu o amerykańską technologię. Raport tworzy również ramy dla współpracy strategicznej pomiędzy USA a Polską w zakresie cywilnej energetyki jądrowej.

 

Raport sporządziły firmy Westinghouse i Bechtel z USA. Przeprowadził one szczegółowe badania mające na celu dopasowanie technologii AP1000 do oczekiwań Polskiego Programu Energetyki Jądrowej i Polskich Elektrowni Jądrowych. Ostateczna wersja raportu była poddana dokładnej ocenie ekspertów i uznana za pełną przez dwustronny komitet sterujący pod przewodnictwem wiceministra klimatu i środowiska Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego oraz Sekretarza  Andrew Light’a z amerykańskiego Departamentu Energii.

Raport zostanie uwzględniony przez Rząd RP w trakcie podejmowania kluczowych decyzji dotyczących technologii jesienią tego roku. Wykorzystanie energii jądrowej w Polsce w znaczący sposób przyczyni się do zmniejszenia ilości emitowanych emisji, rozwoju społeczno-gospodarczego i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, co stanowi największy priorytet ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę – minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Źródło: gov.pl