Polityka Radom i okolice Społeczeństwo

Artur Standowicz rozpoczął pracę w radomskim starostwie

Artur Standowicz, były wicewojewoda rozpoczął pracę w radomskim starostwie. Co ciekawe, był jedynym kandydatem na to stanowisko.

W ostatnim czasie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Radomskiego pojawiło się ogłoszenie o wolnym stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Budownictwa i Architektury. Aby objąć to stanowisko, kandydat musiał spełnić kilka warunków:

  1. Posiadać wykształcenie wyższe,
  2. Być obywatelem polskim,
  3. Mieć co najmniej 4-letni staż pracy zawodowej,
  4. Cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  5. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  6. Wykazać się znajomością odpowiednich ustaw,
  7. Mieć co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w jednostkach administracji publicznej.

Dodatkowo, preferowane były następujące kwalifikacje:

  1. Uprawnienia budowlane.
  2. Umiejętność pracy w zespole.
  3. Odporność na stres.

Kandydat na to stanowisko mógł liczyć na wynagrodzenie w wysokości do 7,5 tys. zł brutto, a także na dodatek stażowy i funkcyjny. Na to stanowisko zaaplikował swoją osobę Artur Standowicz.

W środę, 15 maja, Biuletyn Informacji Publicznej starostwa radomskiego poinformował, że obecny przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości został pozytywnie oceniony przez komisję i wybrany na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Budownictwa i Architektury.

Co ciekawe, był on jedynym kandydatem, który aplikował na tę posadę.

Źródło: CoZaDzień.pl