Kultura i rozrywka

Artystyczny sprzeciw wobec wojny [foto]

W przestrzeni miejskiej Radomia pojawiła się kolejna akcja, mająca antywojenny wydźwięk. Tym razem jest to artystyczny manifest, który możemy oglądać przed budynkiem Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta.

Sprzeciw wobec działań militarnych na Ukrainie wyrażony został w formie plakatów, nawołuje on do zaprzestania zbierania krwawego żniwa. Pokój ukazano jako najwyższą wartość.

Warto przyjrzeć się z bliska wymownym obrazom.

Klaudia Sułek