Polska i świat

Czeka nas zmiana czasu. Kiedy przestawiamy zegarki? [SONDAŻ]

W najbliższy weekend będziemy przestawiać zegarki. Zmiana czasu z letniego na zimowy następuje zawsze w ostatni weekend października.

 

W naszym kraju zmiany czasu wprowadzane były w różnych okresach: okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949 i 1957-1964, a od 1977 r. zmiana czasu funkcjonuje do dzisiaj.

Jak czytamy na stronie Główny Urząd Miar:

W 2018 r. Komisja Europejska, na wniosek Parlamentu Europejskiego (wyrażony w Rezolucji z dnia 8.02.2018 r.), podjęła działania w kierunku rewizji ustaleń dotyczących stosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej czasu letniego (wyprzedzającego o godzinę standardowy czas strefowy) i związanych z tym zmian czasu, regulowanych Dyrektywą 2000/84/WE. Przeprowadzone w tym zakresie otwarte konsultacje publiczne wykazały, że wśród udzielonych odpowiedzi zdecydowana większość wskazuje na negatywne doświadczenia ze zmianami czasu (76% wszystkich odpowiedzi) oraz jest za rezygnacją ze zmian czasu (84% wszystkich odpowiedzi). W związku z tym, że były to konsultacje w których wzięła udział największa, jak dotychczas, liczba osób z państw członkowskich UE (4,6 mln) – ich wyniki stanowiły silny argument dla Komisji Europejskiej do zajęcia się tym tematem.

Trwały przymiarki do odstąpienia ze zmian czasu we wszystkich krajach UE. Komisja proponowała przyjęcie przez poszczególne państwa stałego czasu przez cały rok. Projekt ten zakładał rezygnację ze zmian czasu od 1 kwietnia 2019 r., z możliwością dokonania jeszcze dodatkowej zmiany czasu jesienią w 2019 r. przez państwa, które ostatecznie zdecydują się na czas zimowy. Członkowie komisji wskazywali na konieczność zachowania harmonizacji w kwestii przyjmowania ustaleń. W marcu 2019 r. Parlament Europejski przyjął plan zniesienia tego rozwiązania na obszarze Unii Europejskiej od 2021 r.

Obecnie funkcjonujemy w trybie zmian czasu, a mianowicie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 2022 r.

Nadal trwają dyskusje, o tym co będzie dla nas korzystniejsze. Brane są pod uwagę uwarunkowania biologiczne, jak naturalne oswajanie się, funkcjonowanie organizmu, złe samopoczucie itp. Równolegle zmiany czasu mają przyczyniać się do odpowiedniego wykorzystanie naturalnego światła i do oszczędności energii elektrycznej.

Niemniej jednak z soboty na niedzielę (tj. z 29.10 na 30.10) przestawimy zegarki o godzinę do tyłu (z godz. 3 na 2.)

W kolejnych latach zmiany nastąpią w dniach:

  • w 2023 r. – dnia 29 października,
  • w 2024 r. – dnia 27 października,
  • w 2025 r. – dnia 26 października,
  • w 2026 r. – dnia 25 października.

źródło: portalsamorzadowy.pl, Główny Urząd Miar

 

Czy jesteście gotowi na zmianę czasu?

Zapraszamy do udziału w sondażu.

  • Zmiana czasu jest potrzebna

    0%

  • Nie odpowiada mi zmiana czasu

    100%