Polska i świat

Jak uzyskać niższą cenę za energię?

Jednym z głównych rozwiązań zawartych w projekcie jest wprowadzenie gwarantowanej ceny energii elektrycznej, która ma obowiązywać do 2000 kilowatogodzin rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych. Żeby skorzystać z tej ulgi, nie trzeba będzie składać żadnego wniosku. Dostawca sam będzie automatycznie obniżał cenę. Jeżeli jakaś rodzina przekroczy ten próg, nadwyżkę od 2000 kilowatogodzin trzeba będzie zapłacić po cenie rynkowej.

Dodatkowo limit gwarantowanej ceny za energię będzie podwyższony do 2600 kilowatogodzin rocznie dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi, rodzin z trójką dzieci lub więcej – czyli z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Żeby skorzystać z wyższego limitu ceny gwarantowanej, trzeba będzie dostarczyć odpowiedni dokument

W przypadku rolników – wystarczy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o opłaceniu podatku rolnego. W rodzinach z trojgiem lub więcej dzieci będzie potrzebna jedynie Karta Dużej Rodziny, a tam, gdzie jest osoba z niepełnosprawnością – jeden dokument potwierdzający – można przeczytać na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Zmieszczenie się w tych progach będzie szczególnie trudne dla osób, które ogrzewają domy energią elektryczną. W takich sytuacjach zużycie energii na samo ogrzewanie potrafi znacząco przewyższyć wartość 2000 kilowatogodzin. W celu rozwiązania tego problemu, będzie wprowadzona dopłata w wysokości 1000 zł, dla ogrzewających się głównie energią elektryczną, w tym pompami ciepła. Dodatek ten ma być wypłacany na podobnych zasadach co dodatek węglowy.

Poza tym rząd obiecuje, że każde gospodarstwo, które w 2023 roku obniży zużycie prądu o co najmniej 10%, może liczyć na obniżenie o 10% kosztów za energię.

info: KPRM i MKiŚ