Historia Radom i okolice Społeczeństwo

Krzyże Wolności i Solidarności wręczone działaczom opozycji antykomunistycznej [+FOTO]

Krzyże Wolności i Solidarności wręczone działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1976–1989. Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wojska, służb mundurowych oraz stowarzyszeń osób represjonowanych.

W 48. rocznicę protestów robotniczych w Radomiu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odbyła się uroczystość uhonorowania działaczy opozycji antykomunistycznej Krzyżami Wolności i Solidarności. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Krzysztof Szwagrzyk.

W imieniu Prezydenta RP wiceprezes IPN dr hab. Krzysztof Szwagrzyk uhonorował odznaczeniami 5 działaczy opozycji antykomunistycznej z czasów PRL. Uroczystość poprowadziła Naczelnik delegatury IPN w Radomiu Danuta Pawlik.

Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wojska, służb mundurowych oraz stowarzyszeń osób represjonowanych.

Lista osób odznaczonych:

  • Maria Betlej-Smyk
  • Arkadiusz Jan Kutkowski
  • Piotr Kutkowski
  • Zdzisław Piekarski
  • Krzysztof Sitkowski

W imieniu odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności głos zabrał Piotr Kutkowski, który podkreślił, że „nie tylko ich działalność była ważna, ale to przede wszystkim na Matkach opozycjonistów spadał największy ciężar. To one musiały znosić szykany, przeszukania, aresztowania swoich synów i córek. I mimo tych ciężkich chwil nie zniechęcały swoich dzieci do dalszej działalności”

Biogramy odznaczonych zostały opublikowane na stronie: https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Źródło: IPN Radom