Radom i okolice Wiadomości

Żołnierze 6MBOT coraz bliżej egzaminu wieńczącego kurs podoficerski “SONDA”

kurs podoficerski

Żołnierze 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej coraz bliżej egzaminu wieńczącego kurs podoficerski “SONDA”.

Są kandydatami na podoficerów, a od stopnia kaprala dzieli ich wymagający egzamin łączący teorię i praktykę. Sprawdzi on zdolności przywódcze żołnierzy biorących udział w “SONDZIE”, ich skuteczność podejmowania decyzji w trudnych warunkach oraz umiejętności przekazywania wiedzy jako instruktorzy.

W ostatnim czasie w 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbył się kolejny zjazd w ramach kursu. Żołnierze szkolili się na terenie PSP w Pionkach, gdzie doskonalili pożądane umiejętności z czarnej taktyki oraz posługiwania się bronią. Przyszli podoficerowie brali udział również w zajęciach na strzelnicy kontenerowej doskonaląc umiejętności strzelania. Podejmowali czynności ratownicze w warunkach imitujących realia pola walki.

W czasie ostatniego zgrupowania żołnierze wzięli również udział marszu kondycyjnym na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Jego celem było sprawdzenie wytrzymałości fizycznej żołnierzy, ale również doskonalenie pracy z mapą w terenie z użyciem podstawowych urządzeń nawigacyjnych. Żołnierzom w marszu towarzyszył dowódca brygady, płk Witold Bubak.

Marsz zakończył się Mszą św. w Klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu.

Droga ku marzeniom 

Kurs „SONDA” adresowany jest do wyselekcjonowanej grupy kandydatów, a jednym z wymogów jest zaliczenie minimum jednego roku służby wojskowej i bardzo dobra opinia przełożonych. Kandydaci muszą pozytywnie przejść rozmowy kwalifikacyjne oraz egzamin z wychowania fizycznego. Szkolenia odbywają się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, mocny akcent położony jest na samokształcenie w ramach e-learningu. Kurs trwa w sumie kilka miesięcy, a obowiązujący model szkolenia przygotowuje podoficerów – dowódców i podoficerów – specjalistów wychodząc naprzeciw specyfice Terytorialnej Służby Wojskowej i wysokim potrzebom szkoleniowym WOT.

„SONDA” – jest to akronim nazwy Szkoła Niższych Dowódców, której początki sięgają 1944 roku. W pierwszej połowie tego roku decyzją Komendy Głównej AK zlikwidowane zostały Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty, a w ich miejsce powstały Zastępcze Kursy Szkolenia Niższych Dowódców (ZKSND). Kursy te w końcowym okresie działalności Armii Krajowej były podstawowymi kursami szkoleniowymi obejmującymi poziom dowódców drużyn.