Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

Lasy Państwowe podsumowują akcję „Jesień 22”

Ogólnopolska akcja „Jesień 22” trwała od 21 do 30 września. Wzięli w niej udział strażnicy leśni, terenowi pracownicy nadleśnictw, policja i straż łowiecka. Działania miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z lasu, ochronę zasobów przyrodniczych, egzekwowanie zachowań zgodnych z przepisami.

Na terenie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odbyła się akcja „Jesień 22”, w której uczestniczyło 64 strażników leśnych. Wspólnie z pozostałymi służbami przeprowadzili 270 kontroli i wykryli 573 nieprawidłowości. Wśród niewłaściwych zachowań znalazły się przypadki nielegalnego wjazdu pojazdami do lasów oraz sytuacje związane z zaśmiecaniem. Ponadto strażnicy wykryli także kilka przypadków nielegalnego wyrębu drzewa.

Podczas akcji stwierdzono też dwa przypadki kłusownictwa. Do jednego z nich doszło w leśnictwie Stróża w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski. Podczas pełnienia obowiązków służbowych podleśniczy znalazł na zrębie tuszę łosia, pozbawioną głowy. Zwierzę zostało prawdopodobnie postrzelone. O sprawie została poinformowana policja. Do drugiego zdarzenia doszło w leśnictwie Rajec w Nadleśnictwie Radom – tu pracownik znalazł zastrzelonego łosia. Ta sprawa również została zgłoszona policji.

Odbywały się kontrole środków transportu, które zajmowały się przewożeniem i składowaniem drewna.

Stosunkowo mała liczba przypadków kradzieży drewna, kłusownictwa i niszczenia mienia pokazuje skuteczność strażników leśnych w walce ze szkodnictwem leśnym.  Podsumowując tegoroczną akcję na terenie RDLP w Radomiu straż leśna podkreśla również znaczącą rolę pozostałych służb, w tym policji i straży łowieckiej, w przeprowadzeniu działań. Współpraca z innymi służbami daje dodatkowe wymierne efekty w przeciwdziałaniu łamania prawa na terenie lasów. Wspólne działania regulują porozumienia podpisywane przez służby.

Akcja o kryptonimie „Jesień 22” miała charakter ogólnopolski. W całym kraju wzięło w niej udział prawie tysiąc strażników leśnych, którzy wykryli ponad 12,5 tys. nieprawidłowości. Okazało się, że największym problemem w skali kraju jest nielegalny wjazd pojazdem do lasu – ponad 9,5 tysiąca przypadków.

Źródło informacji i foto: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu