O tym się mówi

Likwidacja oddziału terenowego WORD w Zwoleniu

1 maja 2022 roku zostaje zlikwidowany oddział terenowy w Zwoleniu WORD w Radomiu. Likwidacja jest przeprowadzona na podstawie uchwały 486/313/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2022 roku. Likwidacja jest spowodowana tym, że od kilku lat ośrodek terenowy przynosi ciągłe straty, między innymi przez brak waloryzacji opłat za egzaminy od 2013 r. Innym powodem jest też to, że w Zwoleniu przeprowadzanych jest stosunkowo mało egzaminów, bo zaledwie około 5% wszystkich egzaminów z Radomskiego WORD.

foto: WORD Radom

G.G.