O tym się mówi Radom i okolice Wiadomości

Nagroda „Viventi Caritate” wręczona

Nagroda „Viventi Caritate” jest przekazywana osobom, instytucjom, które swoją wiarę wyrażają poprzez służbę bliźniemu. W tym roku otrzymała ją Fundacja im. Brata Alberta z Radwanowic, niosąca pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

Nagroda została wręczona 18 października, w 21 rocznicę tragicznej śmierci bp Jana Chrapka, po wieczornej Mszy św., której przewodniczył ks. bp. Marek Solarczyk. Uroczystości odbywały się w Katedrze Radomskiej.

Pasterz Diecezji Radomskiej w homilii powiedział:

„Dzisiaj stańmy z otwartością naszego serca, dziękując za tych, dzięki którym w naszym życiu potwierdza się i uobecnia prawda o tym, że Bóg jest siłą, źródłem i mocą naszego życia. Że jesteśmy gotowi razem ze św. Michałem Archaniołem i z tymi wszystkimi, dla których te słowa stały się bliskie i ważne, wołać „Któż jak Bóg”. Wróćmy dzisiaj do wdzięczności, ale i zawierzenia tych wszystkich, którzy z oddaniem i poświęceniem to dzieło, i te dzieła, realizują opiekując się innymi – w takiej lub innej formie służby dla życia doczesnego, ale i wiecznego drugiego człowieka. Bądźmy tymi, którzy dostrzegając te owoce obecności i działania Boga dzisiaj, z całą troska i oddaniem, powiemy, że chcemy je dalej ponieść”.

Wymownie wyraził się o tegorocznym laureacie nagrody sekretarz Funduszu im. bp Jana Chrapka, W. Dąbrowski. Powiedział, że jest pięknie osadzony w miłości wzbogacającej, niosącej nadzieję, która przemienia świat, czyniąc go lepszym.

Nagrodę Viventi Caritate za 2022 rok wręczyli: bp Marek Solarczyk, przewodniczący kapituły, Marek Chrapek, brat biskupa Jana Chrapka, członek kapituły i twórca Funduszu im. Jana Chrapka Zbigniew Miazga.

Nagrodę przekazano na ręce przewodniczącego Fundacji im. brata Alberta, Jana Bujnowicza. Odczytał on list od prezesa Fundacji ks. Tadeusza Zaleskiego.

Potem uczestnicy uroczystości pomodlili się przed grobem bp Chrapka, znajdującego się w przedsionku katedry.

Biskup Chrapek wspierał wiele inicjatyw społecznych, stowarzyszeń i fundacji, opiekujących się i pomagających osobom ubogim i niepełnosprawnym.

Z Fundacją im Brata Alberta był mocno związany. Odprawił Mszę św. w kaplicy schroniska, wmurował kamień węgielny pod budynek, w którym miały się odbywać warsztaty terapii zajęciowej. Zasugerował nawet, aby Fundacja nadała tym warsztatom imię bł. Bronisława Markiewicza.

Fundacja im. Brata Alberta działa od 35 lat. Posiada w Polsce 35 placówek. Założycielami Fundacji są ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski i Zofia Tetelowska.

Fundacja zajmuje się tymi, którymi świat współczesny się nie interesuje, często ich wyklucza, ośmiesza. Są to osoby niepełnosprawne intelektualnie, upośledzone w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które utraciły swoich rodziców i opiekunów.

Do działań Fundacji należą: prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, domów pobytu dziennego i stałego, świetlic terapeutycznych, ośrodków adaptacyjnych, oraz przedszkoli i szkół integracyjnych.

Dzięki Fundacji jej podopieczni mają wiele możliwości osobistego rozwoju. Zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne, tj. taneczne, muzyczne, rzemieślnicze, modelarskie oraz artystyczne, pozwalają im odkrywać i rozwijać talenty, zainteresowania. Biorąc w nich udział, bardziej się usamodzielniają, zdobywają nowe umiejętności.

Fundacja jest przeciwna izolowaniu osób niepełnosprawnych i umieszczaniu ich w „gettach”. Propaguje ideę Integracji Społecznej. Organizuje liczne koncerty, spotkania integracyjne, przeglądy teatralno-muzyczne, a także wystawy poświęcone twórczości artystycznej niepełnosprawnych.

Więcej o działaniach Fundacji na: https://albert.krakow.pl/pl/historia/

 

Źródła: radom.gosc.pl / albert.krakow.pl

Foto: radioplus.com.pl