Radom i okolice

Negatywna opinia w sprawie budowy bloków przy ulicy Stańczyka w Radomiu

Sprawą budowy bloków na ul. Stańczyka zajmie się na najbliższą sesji w poniedziałek 28 marca Rada Miejska w Radomiu. Prezydent wnosi o nieudzielenie zgody na budowę bloków w zmodyfikowanej i przeprojektowanej wersji. Negatywnie o zmodyfikowanym projekcje wypowiedziała się Gmina Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna, która uznała, że „przedstawiona koncepcja przekracza parametry zabudowy zawarte w obowiązującym miejskim planie zagospodarowania przestrzennego „Witolda – Kilińskiego” oraz ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom między innymi w zakresie wysokości i proporcji wysokości zabudowy, intensywności zabudowy, zachowania panoram widokowych”. Komisja podała też zaliczana wysokość górnej elewacji frontowej, wysokości kalenicy dachu, a także architektury budynku. Zmodyfikowany wniosek dotyczący budowy apartamentowców wpłynął do Urzędu Miejskiego w grudniu ubiegłego roku. Wniosek ten był wynikiem negatywnej opinii o poprzednim wniosku Gminnej Komisji Urbanistyczno — Architektowniczna i konserwatora zabytków. Dwa apartamentowce mają być wybudowane blisko historycznego Śródmieścia. Spółka odpowiedzialna za inwestycje, MINOS Jan Maciejczyk chce skorzystać możliwości, które daję ustawa „Lex Deweloper” pozwalająca budować budynki mieszkalne, ignorując zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Budowa taka jednak wymaga zgody rady miejskiej. W związku z odrzuceniem poprzedniego projektu nowy projekt obniża budynek o dwie kondygnacje. Uzupełniono też braki formalne. Deweloper przekonuje też, że nawa nisza forma budynku wpasowuje się w zabudowę budynków sąsiedzkich.