Na czasie O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Niebezpieczne składowisko odpadów w Puszczy Kozienickiej zlikwidowane

Niebezpieczne składowisko odpadów w Puszczy Kozienickiej zlikwidowane. Kto zapłaci za wywózkę oraz utylizację?

Jakiś czas temu informowaliśmy o odnalezieniu w Puszczy Kozienickiej niebezpiecznych pojemników z nieznaną substancją chemiczną.

Pojemniki z nieznaną substancją chemiczną odnalezione w lesie

W dniu 24 lutego 2023 r. na zlecenie i pod kierownictwem WIOŚ w Warszawie Delegatura w Radomiu dokonano poboru próbek substancji ujawnionych w miejscu porzucenia odpadów w miejscowości Augustów koło Pionek. Wyniki analizy ujawniły w jednej z próbek występowanie acetonu.

Aceton to łatwopalny organiczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym C3H6O, znany jako rozpuszczalnik. Wykorzystuje się go między innymi podczas produkcji leków, środków czyszczących, lakierów, barwników i farb. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Wyniki badań plastikowych pojemników znalezionych koło Pionek

Ponieważ nie ustalono sprawców podrzucenia przy drodze w Puszczy Kozienickiej pojemników z niebezpiecznymi substancjami zgodnie z obowiązującymi przepisami utylizacją musiał się zajął właściciel terenu czyli Nadleśnictwo Kozienice. We wtorek 28 marca pojemniki zostały wywiezione przez wyłonioną w przetargu firmę Pro Zero. Koszt całej operacji to ponad 15 tysięcy złotych.