Na czasie O tym się mówi Ogłoszenia Radom i okolice Społeczeństwo

Niepubliczne Przedszkole Puchatek realizuje idee nauczania włączającego

Przedszkole Puchatek w Radomiu stawia sobie za cel zrozumienie specjalnych potrzeb edukacyjnych swoich podopiecznych, wdraża i urzeczywistnienia idee wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich uczniów. 

Niepubliczne Przedszkole Puchatek zlokalizowane w Radomiu przy ul. Świętokrzyskiej to niepubliczne przedszkole ogólnodostępne. Założeniem prowadzonej tutaj edukacji jest wypracowanie u dzieci kompetencji społecznych w zrównoważonym rozwoju indywidualnego potencjału. Szczególnie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego będą miały tu warunki i środki dydaktyczne do nauki, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.

Przedszkole Niepubliczne Puchatek działa od 14 lat. W tym czasie udało nam się doskonale zrealizować ideę integracji. Od początku zakładaliśmy, że tylko nauczanie włączające przyniesie korzyści wszystkim dzieciom, zarówno tym bez trudności rozwojowych, jak i tym dla których świat jest trochę bardziej skomplikowany i których trzeba objąć szczególną opieką terapeutyczną.

Przedszkole Niepubliczne Puchatek w Radomiu jest miejscem, gdzie dziecko rozwija się wszechstronnie z dużym naciskiem na rozwój społeczny. To tu dzieci zaczynają poznawać świat i uczą się dostrzegać potrzeby innych. Przyswojenie zasad i norm obowiązujących w kontaktach z innymi ludźmi nie zawsze jest łatwe, ale konieczne. I właśnie przedszkole Puchatek bardzo się w tym momencie sprawdza. Dzieci uczą się tu dzielić z innymi, współpracować, ale także czasami zawalczyć o swoje. Od kolegów również można się wiele nauczyć, to tu uwidaczniają się charaktery, zdolności, zalety i wady. Przedszkole Puchatek to szansa na szeroki ogląd tajemniczego świata i wspaniały rozwój Waszego dziecka.

– opowiada Dyrektor Przedszkola Puchatek, Pani Ewa Moczulska.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest równoznaczna z edukacją dziecka w warunkach odosobnionych z dala od społeczeństwa i rówieśników. Dzieci o specjalnych wymaganiach rozwijają się i doskonale funkcjonują w zespołach „mieszanych”, co niesie za sobą obustronne korzyści.

W Niepublicznym Przedszkolu Puchatek dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może rozpocząć edukację w dowolnym momencie rozwoju i wejść do adekwatnej wiekowo grupy. Małe grupy sprzyjają edukacji włączającej a dodatkowe zajęcia terapeutyczne wspomagają rozwój na poziomie indywidualnym.

Dla każdego przedszkolaka, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutycznyWysoko wykwalifikowani nauczyciele – terapeuci posiadający duże doświadczenie zawodowe zapewniają terapie:

  • terapię logopedyczną;
  • terapię rozwijającą kompetencje emocjonalno-społeczne;
  • terapię opartą na Stosowanej  Analizie Zachowania;
  • rewalidację w tym: terapię ręki, rozwijanie komunikacji, rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, rozwijanie sprawności  psychofizycznej;
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Ponadto przedszkole realizuje naukę języka angielskiego, zajęcia muzyczne i taneczne, także dogoterapię, wycieczki integracyjne i poznawcze. Dysponuje własnym placem zabaw i salą terapeutyczną przysposobioną do zajęć indywidualnych z dziećmi.

Rodziców zainteresowanych ofertą przedszkola zachęcamy do kontaktu:

Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK
Świętokrzyska 32 w Radomiu
Tel. 694 647 987, 48 384 88 39