O tym się mówi

Odbył się kolejny publiczny różaniec o pokój

Organizatorami wydarzenia było radomskie koło Młodzieży Wszechpolskiej, Ruch Światło-Życie KSM Akademickiego Diecezji Radomskiej Jagiellończyk i Duszpasterstw Akademickie w wydarzeniu wzięły udział też radomskie biuro Radia Maryja, grupy Intronizacji Serca Pana Jezusa i Kół Żywego Różańca.
Przedstawiciele Radia Maryja przynieśli na wydarzenie figurę Matki Bożej Fatimskiej, która została ustawiona w centrum i ku której wznosili swoje modlitwy zgromadzeni.
Wydarzenie zgromadziło niemal 200 osób, zwiększając tym samym liczbę obecnych w stosunku do różańca, który odbywał się w poprzedni wtorek. Wydarzenie ma trwać cyklicznie do zakończenia wojny, kolejne spotkania modlitewne mają odbywać się co wtorek o godzinie 17.00 pod kościołem garnizonowym.

foto: radom.gosc.pl