Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

Powstanie Świętokrzyska Wyżyna Zbrojeniowa?

Powstanie Świętokrzyska Wyżyna Zbrojeniowa? Odbyły się rozmowy.

W ostatnim czasie w skarżyckich zakładach zbrojeniowych odbyły się rozmowy dotyczące zwiększenia produkcji w zakładach MESKO. W spotkaniu wzięła prezes spółki MESKO, Elżbieta Śreniawska, Gerard Pedrycz doradca wojewody świętokrzyskiego do spraw obronności i bezpieczeństwa oraz członkowie zarządu MESKO, Przemysław Kowalczuk i Marcin Ożóg.

W opinii doradcy wojewody świętokrzyskiego do spraw obronności i bezpieczeństwa, zwiększenie produkcji w zakładach MESKO jest priorytetem.

– Wzmocnienie potencjału obronnego kraju to nasz priorytet. Państwa o silnym potencjale obronnym rzadziej stają się obiektem ataków. Dodatkowo, dla naszego regionu oznacza to stworzenie setek nowych miejsc pracy

mówił Gerard Pedrycz.

Ponadto, zaprezentował on koncepcję tzw. „Świętokrzyskiej Wyżyny Zbrojeniowej”, czyli projektu mającego na celu rozwój nowych podmiotów gospodarczych w województwie świętokrzyskim, skupionych na produkcji sprzętu obronnego, wykorzystującego strategiczne położenie regionu w centrum kraju, istniejący potencjał przemysłowy oraz naukowo badawczy a także wystawienniczy.

Świętokrzyska Wyżyna Zbrojeniowa ulokowana miałaby być w wokół pasma Gór Świętokrzyskich. Jej szlak wiódłby prym w branży przemysłu zbrojeniowego, nawiązując do sukcesu Doliny Lotniczej w województwie podkarpackim.

Nowa zbrojeniowa wyżyna równocześnie byłaby kołem zamachowym dla całej regionalnej gospodarki. Wszystko za sprawą sieci podwykonawców i kooperantów, także prywatnych. Z drugiej strony włączyłaby świętokrzyską gospodarkę w światowe łańcuchy dostaw na dekady.

– Chcemy, aby nasze województwo, na wzór podkarpackiej Doliny Lotniczej, było liderem w dziedzinie obronności i przyczyniło się do wzrostu ekonomicznego regionu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy

tłumaczył doradca wojewody świętokrzyskiego do spraw obronności i bezpieczeństwa.

Nowy projekt przyczyniłby się do wzrostu ekonomicznego w regionie, a także do bezpieczeństwa kraju.

Źródło: echodnia.pl