Radom i okolice

Pracownik UTH w Radomiu otrzymał prestiżową nagrodę

Dr Wojciech Wojtyła, pracownik Katedry Teorii, Historii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu, w dniu 29 września 2022 otrzymał prestiżową nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Wyróżnienie „Feniks” przyznane zostało za książkę „Osoba, społeczność, demokracja. W poszukiwaniu personalistycznych podstaw władzy społecznej” (Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL). Członkowie Kapituły napisali:

Za naukowe opracowanie zagadnienia istoty władzy, poparte badaniami istoty relacji między człowiekiem, społeczeństwem a strukturami i instytucjami władzy państwowej w systemach opartych na demokracji. Prezentując modele utrzymania podmiotowości obywatela i możliwości płynących z posiadania przez niego władzy, nie pomija zagrożeń, jakie ta władza może nieść

Zasadniczym celem konkursu jest prezentacja najlepszych oraz najbardziej interesujących publikacji, które niosą określone wartości. Do tegorocznej, 25. edycji konkursu, napłynęło ponad 250 tytułów.

Źródło informacji: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu